Notis Privacy Syarikat Kumpulan Yuwang

Syarikat Kumpulan Yuwang amat menghormati hak peribadi anda sebagai pelanggan kami.

Berhubung dengan itu Syarikat Kumpulan Yuwang telahpun menyediakan Notis Privasi ini untuk memberi panduan kepada anda bagaimana data peribadi anda akan dikutip, proses, guna-pakai
termasuk didedahkan, dipindah dan disimpan.

Anda diminta untuk meneliti Notis ini agar anda memahami hak anda berkenaan perkara ini.

Kutipan dan Kegunaan Data Peribadi

Data peribadi anda adalah maklumat yang berkenaan secara langsung atau tidak secara langsung kepada anda.

Semasa urusan anda dengan Syarikat Kumpulan Yuwang, anda mungkin akan diminta untuk memberi data peribadi anda dari semasa ke semasa.

Syraikat Kumpulan Yuwang dan pemberi khidmat pihak ketigan Syarikat Kumpulan Yuwang akan berkongsi menguna-pakai data peribadi anda menurut Notis ini untuk menaik tarak produk dan servis Syarikat Kumpulan Yuwang.

Data Peribadi yang mungkin dikutip oleh Syarikat Kumpulan Yuwang

Semasa urusan anda dengan Syarikat Kumpulan Yuwang, kami mungkin akan meminta data peribadi anda seperti berikut:

 • Nama;
 • No. kad pengenalan atau paspot;
 • Jantina;
 • Kaum dan agama;
 • alamat pos;
 • No. telefon;
 • alamat email;
 • latar belaking kesihatan;
 • linkungan gaji;
 • cara megnhubungan;
 • maklumat kad kredit atau akaun bank.

Senarai diatas ini tidak sempurnan dimana Syarikat Kumpulan Yuwang berhak menambah suai pada segala masa.

Bagaimana Syarikat Kumpulan Yuwang Menguna-pakai Data Peribadi Anda

Data peribadi anda akan diguna-pakai untuk memproses sebarang urusan anda dengan Syarikat Kumpulan Yuwang.

Syraikat Kumpulan Yuwang mungkin juga akan menguna-pakai data peribadi anda untuk memaklumkan anda produk atau apa-apa peristiwa dan jamuan mereka yang terkini.

Dari semasa ke semasa Syarikat Kumpulan Yuwang mungking akan menguna-pakai data peribadi anda untuk menghantar notis, email, surat atau sms dan apa-apa jenis komunikasi apa jua pun berkenaan sebarang penukaran terma, fasal dan polisi-polisi mereka.

Syarikat Kumpulan Yuwang mungkin juga akan menguna-pakai data peribadi anda untuk tujuan audit dalaman, analisa data dan peyelidikan untuk menambah baik produk, servis dan perhubungan dengan pelanggan.

Syarikat Kumpulan Yuwang mungkin juga akan berkongsi data peribadi anda dengan pemberi perkhidmatan pihak ketiga mereka untuk tujuan yang berkenaan termasuk untuk proses maklumat, penilaian kredit, menunaikan pesanan pelanggan, melaksanakan penyampaian servis, mengurus dan memperbaiki produk dan servis mereka dan unuk peyelidikan pelanggan serta peninjauan kepuasan para pelanggan.

Pelindungan Data Peribadi

Syarikat Kumpulan Yuwang akan mengambil langkah jaga-jaga yang bersesuaian yang termasuk dari segi pentadbiran dan teknikal untuk melindungi data peribadi anda dari sebarang kehilangan, kecurian, salah-guna, dan akses yang tidak diluluskan, pendedahan, pengunaan, penukaran atau dimusnahkan.

Pengekalan Data Peribadi dan Akses

Syraikat Kumpulan Yuwang akan berusaha untuk meyenangkan anda untuk mengemas-kini data peribadi anda. Kami akan menyimpan data peribadi anda untuk masa yang berkenaan dan sesaui untuk mencapai maklumat-maklumat merekan sepertimana yang tertera didalam Notis ini atau apa-apa lanjutan masa sepertimana yang diperuntukan oleh apa jua undang-undang yang berkenaan.

Kamu boleh membantu kami mengemas-kini data peribadi anda dengan menghubungi kami:sales.ywg@gmail.com.

Syarikat Kumpulan Yuwang mempunyai hak untuk menambah-suai atau mengubah Notis ini dari semasa ke semasa. Sebarang penukaran akan dipaparkan dalam tapak web kami.